ПРИЕМ

Прием в първи клас

Уважаеми родители,

През Новата 2019 година Вашето дете ще се изправи пред важно предизвикателство – училището, а Вие – пред отговорен избор. Пожелаваме Ви да откриете за рожбата си мястото, където ще го посрещнат с обич и разбиране – училището, в което ще се чувства като в свой дом! Ние, СУ “Димитър Талев” вече повече от 25 години откликваме на родителските изисквания и очаквания. Още от първи клас, освен задължителните учебни часове, гарантираме и:

  • успешен житейски старт и качествено образование при целодневна или полудневна организация по Ваш избор с възможност за организирано хранене;
  • сигурна и безопасна среда, гарантирана от единствена за областта уникална система за контрол на достъпа;
  • обучение по английски език чрез елитните образователни практики по системата на Кеймбридж училищата;
  • развиване на заложбите и простор за фантазиите и мечтите в обстановка на обич, сигурност, разбиране и топли грижи;
  • модерна и комфортна материална база, интерактивни дъски, компютърни станции, интересна и функционална мебелировка;
  • информационни технологии, занимателна математика, изкуства, народни танци и спорт;
  • възможност за включване в работа по Програма “Стъпка по стъпка” за формиране на съвременни умения и отговорности в подходящи за учене, развитие и игри условия и интериор.